Historia

Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność 16 czerwca 1945r. jako Spółdzielnia Spożywców „Świt” w Dźwierzutach. Inicjatywa założenia Spółdzielni powstała wśród pierwszych rolników przybyłych po wojnie do Dźwierzut.

4 września 1945r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie 12 Członków. Skład pierwszego Zarządu Spółdzielni to: Szlachetka Aleksander, Cyrkler Józef, Sieniarski Mieczysław. 25 października 1945 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie po raz pierwszy zarejestrował statut Spółdzielni Spożywców „Świt” w Dźwierzutach.

25 stycznia 1948r. kolejne Walne Zgromadzenie Członków zdecydowało o zmianie nazwy Spółdzielni „Świt” w Dźwierzutach na Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Został przyjęty nowy statut, statut Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dźwierzutach, który 8 września 1948 r. postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie został zatwierdzony, a Spółdzielnia „Świt” przestała istnieć.

Spółdzielnia pod nazwą Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” istnieje do dnia dzisiejszego.

 

Copyright © Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska".

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Dźwierzuty